O nama

Sigurna kuća Istra je nevladina udruga koja pruža pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci. Osnovni su nam stavovi:

Za nasilje nema opravdanja!
Nasilnik je odgovoran za nasilje!
Nasilje u obitelji je kažnjivo djelo!

Sigurna kuća Istra djeluje u dva radna tima:

1. Organizacijski tim
2. Operativni tim.

Organizacijski tim vodi računa o funkcioniranju organizacije, prikupljanju sredstava, administraciji i uopće organizaciji svih poslova i aktivnosti u okviru Sigurne kuće Istra. Čine ga koordinatorica, zamjenica koordinatorice, voditeljica ureda i voditeljice skloništa.

Operativni tim radi direktno sa žrtvama nasilja, a čine ga psihologinje, pravnice, socijalne radnice i druge osobe educirane za rad sa žrtvama nasilja. Članice operativnog i organizacijskog tima se međusobno dogovaraju i koordiniraju u radu.

Operativni tim pruža:  psihosocijalnu podršku,  pravnu podršku i smještaj u sklonište ukoliko je to nužno.

Sve osobe koje su dio tima Sigurne kuće, rade po etičkim principima:

- Povjerljivost
- Poštovanje prema klijentici
- Neosuđujući pristup
- Potpora za samoodređenje klijentice i osnaženje
- Pružanje pomoći ženama bez obzira na njihovu dob, radni status, obrazovanje,   ekonomski status, vjeru, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, da li imaju djecu ili nemaju.

Senzibilizirano društvo koje ne tolerira i strogo osuđuje nasilje nad ženom u obitelji: društvo koje je spremno pomoći ženi žrtvi nasilja, društvo koje nasilnika smatra odgovornim za nasilje, društvo u kojem su žene osviještene da za nasilje nema opravdanja.

Sigurna kuća Istra je nevladina i neprofitna udruga osnovana u rujnu 2005. godine u Puli s ciljem zbrinjavanja i smještaja žena žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece, te davanja drugih oblika podrške istima, na području Istarske županije.

Djelujemo kroz pružanje konkretne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, te kroz edukaciju i podizanje svijesti građanstva o nasilju u obitelji kao jednom društveno neprihvatljivom modelu ponašanja.

1. Telefon:

Broj telefona 500 - 148 otvoren je:
radnim danom od 09:00 - 13:00 sati te
ponedjeljkom i petkom i od 17:00 - 19:00h.

Telefonom dogovaramo sastanak na kojem će žena žrtva nasilja iznijeti problem i dobiti potrebne informacije.

2. Sastanci/razgovori

Razgovore u našim uredima vode operaterke Sigurne kuće Istra (psihologinje, socijalne radnice /educirane volonterke).

Cilj sastanaka/razgovora je kroz odnos povjerenja analizirati situaciju u kojoj se žena nalazi, pronaći snage koje ima (sama ili u okolini), planirati korake koje želi poduzeti kako bi riješila ili napustila nasilni odnos, dati potrebne informacije o mogućim drugim vrstama pomoći od nadležnih institucija.

Po potrebi, zakazuju se sastanci vezani za pružanje pravnih informacija i sastanci psihološke pomoći.

Nikakve se informacije o ženi i djeci, uključujući njihova imena, ne prosljeđuju nikome bez njenog pristanka.

3. Sklonište

Sklonište je prostor u koji odlazi žena koja je odlučila prekinuti nasilni odnos a nema mogućnosti ostanka u vlastitom domu ili odlaska kod rodbine ili prijatelja, kako bi psihički ojačala, povratila svoje samopouzdanje i izašla iz kruga nasilja.
Sigurna kuća Istra raspolaže sa tri tajna skloništa na području Istre, ukupnog kapaciteta 20-tak osoba.


Novosti